ค้นหาข้อมูล
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 มกราคม)
2357 view
 Post Date:  2011-03-07 09:43:56

 

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 มกราคม)

 

 

 

ความหมาย

         วันพ่อขุนรามคำแหง คือ วันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อชาวไทย

 

 

ความเป็นมา

 

         ปี พ.ศ.2531 สำนักงานสภาจังหวัดสุโขทัย ได้ทำหนังสือ เสนอต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้มีการกำหนดวันที่ 17 พฤศจิกายน เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ต่อมาคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องการกำหนดวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ได้เสนอว่าควรจะเป็นวันที่ 17 มกราคม เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช 2376 ในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กำหนดอย่างเป็นทางการคือ วันที่ 17 มกราคม เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในปี พ.ศ.2533

จังหวัดสุโขทัย และมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะมีการจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นประจำทุกปี โดยกิจกรรมก็จะมีพิธีบวงสรวงสักการะ ขบวนแห่ เป็นต้น