ค้นหาข้อมูล
วันโอโซนโลก (16 กันยายน)
2394 view
 Post Date:  2011-05-19 05:51:58

วันโอโซนโลก (16 กันยายน)

ความหมาย

         โอโซน หมายถึง ออกซิเจนชนิดที่รวมกันสามปรมาณูเป็นหนึ่งอณูอากาศบริสุทธิ์สดชื่น

         โอโซน เกิดจากออกซิเจน 3 อะตอม มีหน้าที่ป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเลต และรังสีคอสมิก ผ่านมายังโลก เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์โลก

         โอโซน มีคุณสมบัติ สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทุกชนิด และสามารถล้างสารพิษที่ตกค้างได้ นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้ด้วย

         วันโอโซนโลก คือ วันที่ช่วยกระตุ้นให้มนุษยชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของโอโซน และช่วยลดการใช้สารเคมีที่เป็นตัวทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ

ความเป็นมา

         การพัฒนาทางอุตสาหกรรมในหลายๆ ประเทศ เป็นต้นเหตุของการทำลายโอโซนกันมาก เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น สารทำความเย็น ในเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น สารที่อยู่ในกระป๋องสเปรย์ สารเหล่านี้เรียกว่า CFC ส่วน สารฮาลอน จะใช้ในอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นต้น ดังนั้นทั้ง 2 ชนิดนี้ จึงเป็นสารควบคุม ดังนั้น จึงมีการจัดทำ อนุสัญญาเวียนนา และพิธีสารว่าด้วยการเลิกใช้ สารทำลายชั้นโอโซน เรียกว่า พิธีสารมอลทรีออล เมื่อปี ค.ศ.1987 เพื่อเป็น การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์โอโซน ส่วนประเทศไทยได้มีผลบังคับใช้เมื่อ 2 ตุลาคม พ.ศ.2532