ค้นหาข้อมูล
ทำไมรถไฟจึงมีเสียงฉึกฉัก ?
1411 view
 Post Date:  2011-05-30 02:45:12

ทำไมรถไฟจึงมีเสียงฉึกฉัก ?

                ล้อรถไฟที่วิ่งบนรางทำด้วยเหล็ก เมื่อล้อวิ่งผ่านรางที่นำมาต่อกัน ทำให้เกิดการเสียดสีระหว่างล้อรถไฟกับรางรถไฟ จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือน กลายเป็นเสียงฉึกฉักตลอดเวลา