ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศเซียร์ราลีโอน Sierra Leone
3229 view
 Post Date:  2011-03-26 09:27:19
ธงชาติประเทศเซียร์ราลีโอน Sierra Leone

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน (Republic of Sierra Leone)

 

 

เมืองหลวง              ฟรีทาวน์ (Freetown)

 

ภาษาที่ใช้               อังกฤษ เมนเด

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศเซียร์ราลีโอน Sierra Leone

 

                เซียร์ราลีโอนตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกามีภูมิประเทศบริเวณชายฝั่งเป็นป่าชายเลน ทางตอนเหนือเป็นที่ราบสูง ผลิตผลที่สำคัญ คือ กาแฟและโกโก้

                สีเขียว หมายถึง เกษตรกรรมและป่าไม้ สีขาว หมายถึง ความยุติธรรมและความเป็นหนึ่งเดียว สีน้ำเงิน หมายถึง มหาสมุทรแอตแลนติก และความหวังให้ท่าเรือธรรมชาติในฟรีทาวน์เป็นหน้าต่างของการพัฒนาทางทะเล