ค้นหาข้อมูล
อัพเดทราคา Case สวยๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2554
5206 view
 Post Date:  2011-05-02 15:37:14
 Case
Brand Model/Description Price
COOLER MASTER Canturion 5 Black [CAC-T05-WB-BT/Chassis Mid Tower] Call
COOLER MASTER Canturion 5 Blue [CAC-T05-KW-GP/Chassis Mid Tower] Call
COOLER MASTER Centurion 534 Black [RC-534-KWN2-GP/Chassis Mid Tower] 2XXX
COOLER MASTER Centurion 534 Silver [RC-534-SWN2-GP/Chassis Mid Tower] 2XXX
COOLER MASTER Centurion 590 Black [RC-590-KWN2-GP/Chassis Mid Tower] 2XXX
COOLER MASTER Centurion 5 II Black [RC-502-KWN1/Chassis Mid Tower] 2XXX
COOLER MASTER Centurion 5 II Silver [RC-502-SWN1/Chassis Mid Tower] 2XXX
COOLER MASTER CM 690 II Advanced [RC-692-KWN2-GP/Chassis Mid Tower] 3XXX
COOLER MASTER CM 690 II Basic [RC-692B-KWN4/Chassis Mid Tower] 2XXX
COOLER MASTER CM 690 II Plus [RC-692-KWN1-GP/Chassis Mid Tower] 2XXX
COOLER MASTER CM 690 [RC-690-KWN1-GP/Chassis Mid Tower] 2XXX
COOLER MASTER Cosmos Pure Black [RC-1000K-KKN2-GP/Chassis Full Tower] 7XXX
COOLER MASTER Cosmos S [CM RC-1100-KWN1-GP/Chassis Full Tower] 8XXX
COOLER MASTER Elite 310 Black [RC-310K-BKN1-GP/Chassis Mid Tower] 1XXX
COOLER MASTER Elite 310 Blue [RC-310-BWN1-GP/Chassis Mid Tower] 1XXX
COOLER MASTER Elite 310 Blue/White [RC-310-WBN1-GP/Chassis Mid Tower] 1XXX
COOLER MASTER Elite 310 Metalic Grey/Black [RC-310K-MKN1/Chassis Mid Tower] 1XXX
COOLER MASTER Elite 310 Orange [RC-310-OWN1-GP/Chassis Mid Tower] 1XXX
COOLER MASTER Elite 310 Pink/White [RC-310-PWN1-GP/Chassis Mid Tower] 1XXX
COOLER MASTER Elite 310 Red [RC-310-RWN1-GP/Chassis Mid Tower] 1XXX
COOLER MASTER Elite 310 Silver [RC-310-SWN1-GP/Chassis Mid Tower] 1XXX
COOLER MASTER Elite 330 [RC-330-KWN1-GP/Chassis Mid Tower] 1XXX
COOLER MASTER Elite 331 [RC-331-KKRK-GP/Chassis Mid Tower] 2XXX
COOLER MASTER Elite 331 [RC-331-KWN1-GP/Chassis Mid Tower] 1XXX
COOLER MASTER Elite 332 [RC-332 KKRK-GP/Chassis Mid Tower] 2XXX
COOLER MASTER Elite 332 [RC-332-KWN1-GP/Chassis Mid Tower] 1XXX
COOLER MASTER Elite 332 [RC-332-KWRB-GP/Chassis Mid Tower] + Power Supply 1XXX
COOLER MASTER Elite 332 [RC-332-KWRD-GP/Chassis Mid Tower] 1XXX
COOLER MASTER Elite 333 [RC-333-KKRK-GP/Chassis Mid Tower] 2XXX
COOLER MASTER Elite 333 [RC-333-KWN1-GP/Chassis Mid Tower] 1XXX
COOLER MASTER Elite 333 [RC-333-KWRB-GP/Chassis Mid Tower] + Power Supply 1XXX
COOLER MASTER Elite 333 [RC-333-KWRD-GP/Chassis Mid Tower] 1XXX
COOLER MASTER Elite 334 [RC-334-KKRK-GP/Chassis Mid Tower] 2XXX
COOLER MASTER Elite 334 [RC-334-KWN1-GP/Chassis Mid Tower] 1XXX
COOLER MASTER Elite 334 [RC-334-KWR4-GP/Chassis Mid Tower] + Power Supply 1XXX
COOLER MASTER Elite 335 [RC-335-KKRK-GP/Chassis Mid Tower] 2XXX
COOLER MASTER Elite 335 [RC-335-KWN1-GP/Chassis Mid Tower] 1XXX
COOLER MASTER Elite 341 [RC-341-KKN1-GP/Chassis Mini Tower] 1XXX
COOLER MASTER Elite 342 [RC-342-KKN1-GP/Chassis Mini Tower] Call
COOLER MASTER Elite 360 Black [RC-360-KKN1-GP/Chassis Mini Tower] Call
COOLER MASTER Elite 370 Black [RC-370-KWN1/Chassis Mid Tower] 1XXX
COOLER MASTER Elite 371 Black [RC-371-KWN1/Chassis Mid Tower] 1XXX
COOLER MASTER Elite 430 Black [RC-430-KWN1/Chassis Mid Tower] 1XXX
COOLER MASTER Gladiator 600 [RC-600-KWN1-GP/Chassis Mid Tower] 2XXX
COOLER MASTER HAF 912 Advanced [RC-912A-KWN1-GP/Chassis Mid Tower] 2XXX
COOLER MASTER HAF 922 [RC-922M-KKN1-GP/Chassis Full Tower] 3XXX
COOLER MASTER HAF 922 Red Edition [RC-922M-RWN2-GP/Chassis Mid Tower] 4XXX
COOLER MASTER HAF 932 AMD Limited Edition [RC-932-KKN1-GP/Chassis Full Tower] 5XXX
COOLER MASTER HAF 932 [RC-932-KKN1-GP/Chassis Full Tower] 4XXX
COOLER MASTER HAF X [RC-942-KKN1/Chassis Full Tower] 6XXX
COOLER MASTER iTower 930 Silver [RC-930-SKN1-GP/Chassis Mid Tower] 3XXX
COOLER MASTER USP 100 Black Edition [RC-P100K-KWN2/Chassis Mid Tower] black front mesh and front blue LED fan 1XXX
COOLER MASTER USP 100 Black [RC-P100-KKN2/Chassis Mid Tower] 1XXX
COOLER MASTER USP 100 Red Edition [RC-P100K-RWN2/Chassis Mid Tower] red front mesh and front red LED fan 1XXX
COOLER MASTER USP 100 Red [RC-P100-RKN1/Chassis Mid Tower] 1XXX
GREAT WALL GWC-101LPA Case PC 1100
GREAT WALL POP Station Case PC Aster Black 700
GREAT WALL POP Station Case PC Aster white 700
GREAT WALL POP Station Case PC Game Tool Black 480
Gview Golf HB CA2-5183 (Black/Blue) PSU 550W i-AAF Technology เทคโนโลยีระบายความร้อนเชิงรุกแบบอัจฉริยะ / UV HIGHGROSSColor Technology เทคโนโลยีสี UV มันเงาเป็นพิเศษ 1550
Gview Golf HR CA2-5182 (Black/Red) PSU 550W i-AAF Technology เทคโนโลยีระบายความร้อนเชิงรุกแบบอัจฉริยะ / UV HIGHGROSSColor Technology เทคโนโลยีสี UV มันเงาเป็นพิเศษ 1550
Gview Golf HS CA2-5180 (Black/Silver) PSU 550W i-AAF Technology เทคโนโลยีระบายความร้อนเชิงรุกแบบอัจฉริยะ / UV HIGHGROSSColor Technology เทคโนโลยีสี UV มันเงาเป็นพิเศษ 1550
Gview i HR CA2-5153 (Black/Red) PSU 550W i-AAF Technology เทคโนโลยีระบายความร้อนเชิงรุกแบบอัจฉริยะ / UV HIGHGROSSColor Technology เทคโนโลยีสี UV มันเงาเป็นพิเศษ 1650
Gview Viva HH CA2-5160 (Black/Black) PSU 550W HEATVENT FILTER Technology เทคโนโลยีระบายความร้อนเชิงรุก พร้อมกรองฝุ่น / UV HIGHGROSSColor Technology เทคโนโลยีสี UV มันเงาเป็นพิเศษ 1650
Gview DeLight SH CA2-5061 (Silver/Black) PSU 550W HEATVENT FILTER Technology เทคโนโลยีระบายความร้อนเชิงรุก พร้อมกรองฝุ่น / UV HIGHGROSSColor Technology เทคโนโลยีสี UV มันเงาเป็นพิเศษ 1500
Gview DeLight WP CA2-5065 (White/Pink) PSU 550W HEATVENT FILTER Technology เทคโนโลยีระบายความร้อนเชิงรุก พร้อมกรองฝุ่น / UV HIGHGROSSColor Technology เทคโนโลยีสี UV มันเงาเป็นพิเศษ 1500
Gview Genesis CA3-0640 (No PSU) GPU Stream Engine Technology: เทคโนโลยีระบายความร้อน VGA CARD เชิงรุกพร้อมกรองฝุ่น / Shock Proof Ring: แผ่นยางวงแหวนป้องกันการสั่นสะเทือนของ HD 1900
Gview i HH CA2-5151 (Black/Black) PSU 550W i-AAF Technology เทคโนโลยีระบายความร้อนเชิงรุกแบบอัจฉริยะ / UV HIGHGROSSColor Technology เทคโนโลยีสี UV มันเงาเป็นพิเศษ 1650
Gview i HS CA2-5150 (Black/Silver) PSU 550W i-AAF Technology เทคโนโลยีระบายความร้อนเชิงรุกแบบอัจฉริยะ / UV HIGHGROSSColor Technology เทคโนโลยีสี UV มันเงาเป็นพิเศษ 1650
Gview i SH CA2-5152 (Silver/Black) PSU 550W i-AAF Technology เทคโนโลยีระบายความร้อนเชิงรุกแบบอัจฉริยะ / UV HIGHGROSSColor Technology เทคโนโลยีสี UV มันเงาเป็นพิเศษ 1650
Gview iTX Cola HH CA2-5261 (Black/Black) PSU 550W UV HIGHGROSSColor Technology เทคโนโลยีสี UV มันเงาเป็นพิเศษ 1100
Gview iTX Cola HR CA2-5260 (Black/Red) PSU 550W UV HIGHGROSSColor Technology เทคโนโลยีสี UV มันเงาเป็นพิเศษ 1100
Gview iTX Cola HS CA2-5262 (Black/Silver) PSU 550W UV HIGHGROSSColor Technology เทคโนโลยีสี UV มันเงาเป็นพิเศษ 1100
Gview DeLight HS CA2-5060 (Black/Silver) PSU 550W HEATVENT FILTER Technology เทคโนโลยีระบายความร้อนเชิงรุก พร้อมกรองฝุ่น / UV HIGHGROSSColor Technology เทคโนโลยีสี UV มันเงาเป็นพิเศษ 1500
Gview Gview2 HS CA2-5140 (Black/Silver) PSU 550W HEATVENT FILTER Technology เทคโนโลยีระบายความร้อนเชิงรุก พร้อมกรองฝุ่น / UV HIGHGROSSColor Technology เทคโนโลยีสี UV มันเงาเป็นพิเศษ 1550
Gview Gview2 HR CA2-5142 (Black/Red) PSU 550W HEATVENT FILTER Technology เทคโนโลยีระบายความร้อนเชิงรุก พร้อมกรองฝุ่น / UV HIGHGROSSColor Technology เทคโนโลยีสี UV มันเงาเป็นพิเศษ 1550
Gview Gview2 HH CA2-5147 (Black/Black) PSU 550W HEATVENT FILTER Technology เทคโนโลยีระบายความร้อนเชิงรุก พร้อมกรองฝุ่น / UV HIGHGROSSColor Technology เทคโนโลยีสี UV มันเงาเป็นพิเศษ 1550
Gview Viva SS CA2-5162 (Silver/Silver) PSU 550W HEATVENT FILTER Technology เทคโนโลยีระบายความร้อนเชิงรุก พร้อมกรองฝุ่น / UV HIGHGROSSColor Technology เทคโนโลยีสี UV มันเงาเป็นพิเศษ 1650
Gview Viva WW CA2-5161 (White/White) PSU 550W HEATVENT FILTER Technology เทคโนโลยีระบายความร้อนเชิงรุก พร้อมกรองฝุ่น / UV HIGHGROSSColor Technology เทคโนโลยีสี UV มันเงาเป็นพิเศษ 1650
Gview Connext HR CA2-HR5122 (Black/Red) PSU 550W HEATVENT FILTER Technology เทคโนโลยีระบายความร้อนเชิงรุก พร้อมกรองฝุ่น / UV HIGHGROSSColor Technology เทคโนโลยีสี UV มันเงาเป็นพิเศษ 1390
Gview Golf SH CA2-5181 (Silver/Black) PSU 550W i-AAF Technology เทคโนโลยีระบายความร้อนเชิงรุกแบบอัจฉริยะ / UV HIGHGROSSColor Technology เทคโนโลยีสี UV มันเงาเป็นพิเศษ 1550
ITSONAS FOCUS V1-KB 1100
ITSONAS FOCUS V1-KG 1100
ITSONAS FOCUS V1-KR 1100
ITSONAS FOCUS V1-KS 1100
ITSONAS FOCUS V1-WP 1100
ITSONAS GAMING KK (Black/Black) Power Supply 500Watt 970
ITSONAS GAMING KS (Black/Silver) Power Supply 500Watt 970
ITSONAS i-ONE Fantasty Power Supply 500Watt 900
ITSONAS i-ONE Flower Power Supply 500Watt 900
ITSONAS i-ONE Romantic Power Supply 500Watt 900
ITSONAS JASS KR (Black/Red) Power Supply 500Watt 900
ITSONAS JAZZ (Black + Blue) Power Supply 500Watt 900
ITSONAS JAZZ (Black + Yellow) Power Supply 500Watt 900
ITSONAS PLASMA KG (Black/Green) Power Supply 500Watt 1100
ITSONAS PLASMA KK (Black/Black) Power Supply 500Watt 1100
ITSONAS PLASMA KR (Black/Red) Power Supply 500Watt 1100
ITSONAS SHADOW KB (Black/Blue) Power Supply 400Watt 1900
ITSONAS SHADOW KR (Black/Red) Power Supply 400Watt 1900
ITSONAS SHOOTER KB (Black/Blue) Power Supply 400Watt 2000
ITSONAS SHOOTER KR (Black/Red) Power Supply 400Watt 2000
ITSONAS STORM KB (Black/Blue) Power Supply 500Watt 900
ITSONAS STORM KK (Black/Black) Power Supply 500Watt 900
ITSONAS STORM KR (Black/Red) Power Supply 500Watt 900
ITSONAS STORM KS (Black/Silver) Power Supply 500Watt 900
ITSONAS TANK KB (Black/Blue) Power Supply 500Watt 1200
ITSONAS TANK KK (Black/Black) Power Supply 500Watt 1200
NEOLUTION IC-3348 BR (Black/Red) Power Supply 500Watt 790
NEOLUTION IC-3348 BS (Black/Silver) Power Supply 500Watt 790
SILVERSTONE SST-CFP53B (HDD Cage 3x3.5inch HDD) 3XX
SILVERSTONE SST-FT01B-W (Black Aluminum with window) 5730
SILVERSTONE SST-FT01S-W (Silver Aluminum with window) 5730
SILVERSTONE SST-FT02B-W (Black Aluminum with window) 7400
SILVERSTONE SST-FT03B (Black Aluminum outer shell steel body) 5880
SILVERSTONE SST-FT03S Silver Aluminum outer shell steel body) 5880
SILVERSTONE SST-GD05B (Black Aluminum SECC body) 2770
SILVERSTONE SST-ML03B (Black Aluminum SECC body) 1870
SILVERSTONE SST-PS01B-EW (Black High-strength plastic front door SECC body with window) 1800
SILVERSTONE SST-PS02B (Black Aluminum SECC body) 1060
SILVERSTONE SST-PS02BW (Black Mid tower window-BK) 1290
SILVERSTONE SST-PS03B-W (Black Mid-size tower with window) 1580
SILVERSTONE SST-PS04B (Black High-strength plastic and meshed front panel) 1180
SILVERSTONE SST-PS05B-W (Black Plastic & mesh front panel and steel body with window) 1650
SILVERSTONE SST-RV01B-W (Black with window Full tower Raven RV01) 5950
SILVERSTONE SST-RV02B-EW (Black with window Full tower Raven RV02-E) 5200
SILVERSTONE SST-RV02B-W (Black with window Full tower Raven RV02) 4530
SILVERSTONE SST-SG02B-F (Black Acrylic SECC body) 1970
SILVERSTONE SST-SG02W-F (White Acrylic SECC body) 1970
SILVERSTONE SST-SG05B (Black Plastic front panel SECC body) 2610
SILVERSTONE SST-SG06B (Black Aluminum front panel SECC body) 3090
SILVERSTONE SST-SG07B-W (Black Plastic front panel with aluminum plate SECC body with window) 5820
SILVERSTONE SST-TJ07S-W (Silver Alu.Tower with window) 9980
SILVERSTONE SST-TJ10BW (Black Alu.Tower w/special) 9690
SOLYTECH SKP371 400W Real 180W W/O EMI W/20+4PINS 709
SOLYTECH SKP378 400W Real 180W W/O EMI W/20+4PINS 705
SOLYTECH SKP393 400W Real 180W W/O EMI W/20+4PINS 740
SOLYTECH SKP503 400W Real 180W W/O EMI W/20+4PINS 730
SOLYTECH TX346 400W Real 180W W/O EMI W/20+4PINS 770
SOLYTECH TX372 400W Real 180W W/O EMI W/20+4PINS 770
SOLYTECH TX511 400W Real 180W W/O EMI W/20+4PINS 790
SOLYTECH TX515 400W Real 180W W/O EMI W/20+4PINS 770