ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศยูเครน Ukraine
6981 view
 Post Date:  2011-03-09 06:28:48
ธงชาติประเทศยูเครน Ukraine

 

ชื่อทางการ              ยูเครน (Ukraine)

 

 

เมืองหลวง              เคียฟ (Kiev)

 

ภาษาที่ใช้               ยูเครน

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศยูเครน Ukraine

 

                ยูเครนตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปยุโรป ติดกับทะเลดำ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบทุ่งหญ้าสเตปป์ซึ่งมีดินอุดมสมบูรณ์ เป็นประเทศที่เกิดใหม่หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ในปี ค.ศ.1991

                สีน้ำเงิน หมายถึง ท้องฟ้า สีเหลือง หมายถึง สีของทุ่งข้าวสาลีที่ปกคลุมแผ่นดิน สีน้ำเงิน และสีเหลืองในธงชาติยูเครน จึงหมายถึง ท้องฟ้าเหนือทุ่งข้าวสาลีสีเหลือง