ค้นหาข้อมูล
ทำไมคนต้องจาม ?
1525 view
 Post Date:  2011-05-30 02:47:02

ทำไมคนต้องจาม ?

                เราจะใช้จมูกในการหายใจ ขณะที่เราหายใจเอาอากาศเย็น หรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในจมูก เซลประสาทในรูจมูกที่ไวต่อสิ่งแปลกปลอมจะบอกกับสมองทันที สมองจะสั่งให้ปอดสูดลมหายใจลึกๆ ทางปาก พร้อมทั้งให้กล้ามเนื้อหดตัวหลังจากนั้นจะมีเสียงดัง ฮัดเช้ย สิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปจะหลุดออกมา ดังนั้นการจาม คือ ความสามารถในการคุ้มครองร่างกายของตน