ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศไนจีเรีย Nigeria
5258 view
 Post Date:  2011-03-26 09:34:04
ธงชาติประเทศไนจีเรีย Nigeria

 

 

ชื่อทางการ             สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย (Federal Republic of Nigeria) 

เมืองหลวง              อาบูจา (Abuja)

ภาษาที่ใช้               อังกฤษ

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศไนจีเรีย Nigeria

 

                ไนจีเรียตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา มีจำนวนประชากรและมีการขุดก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับหนึ่งในทวีป

                สีเขียวในธงชาติ หมายถึง ป่าไม้และพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ สีขาว หมายถึง สันติภาพและการรวมกันเป็นหนึ่ง แถบสี 3 แถบ หมายถึง ชนเผ่าเฮาซาในภาคเหนือ ชนเผ่าโยรูบาในภาคตะวันตก และชนเผ่าอีโบในภาคตะวันออก