ค้นหาข้อมูล
Graphic Card ราคาอัพเดท 29 พ.ค.54
2150 view
 Post Date:  2011-05-29 16:14:50
Graphic Card
Brand Model/Description Warranty Price
ASUS ATI PCI-EX EAH4350 SILENT/DI/512MD2 PCI-EX 3 Yrs. 1150
ASUS ATI PCI-EX EAH5450 SILENT/DI/1GD2 PCI-EX 3 Yrs. 1450
ASUS ATI PCI-EX EAH5450 SILENT/DI/1GD3 (LP) PCI-EX 3 Yrs. 1950
ASUS ATI PCI-EX EAH5450 SILENT/DI/512MD2/LP PCI-EX 3 Yrs. 1100
ASUS ATI PCI-EX EAH5550/DI/1GD3 (LP) PCI-EX 3 Yrs. 2490
ASUS ATI PCI-EX EAH5570/DI/1GD3 (LP) PCI-EX 3 Yrs. 2150
ASUS ATI PCI-EX EAH5670/DI/1GD5 PCI-EX 3 Yrs. 2810
ASUS ATI PCI-EX EAH5670/DI/512MD5 PCI-EX 3 Yrs. 2640
ASUS ATI PCI-EX EAH5750 FML/DI/512MD5/A PCI-EX 3 Yrs. 3900
ASUS ATI PCI-EX EAH5830 DirectCU/2DIS/1GD5 PCI-EX 3 Yrs. 6880
ASUS ATI PCI-EX EAH6850 DirectCU/2DIS/1GD5 PCI-EX 3 Yrs. 6120
ASUS ATI PCI-EX EAH6850 DirectCU/2DIS/1GD5/V2 PCI-EX 3 Yrs. 6030
ASUS ATI PCI-EX EAH6870 DirectCU/2DI2S/1GD5/A PCI-EX 3 Yrs. 7860
ASUS ATI PCI-EX EAH6950/2DI2S/2GD5 PCI-EX 3 Yrs. 9920
ASUS ATI PCI-EX EAH6970/2DI2S/2GD5 PCI-EX 3 Yrs. 12400
ASUS nVIDIA PCI-EX EN210/DI/512MD2 (LP) PCI-EX 3 Yrs. 1000
ASUS nVIDIA PCI-EX EN210 SILENT/DI/1GD2 (LP) PCI-EX 3 Yrs. 1660
ASUS nVIDIA PCI-EX EN210 SILENT/DI/1GD3/V2 (LP) PCI-EX 3 Yrs. 1240
ASUS nVIDIA PCI-EX EN8400GS/P/512M/A (LP) PCI-EX 3 Yrs. 1010
ASUS nVIDIA PCI-EX EN8400GS SILENT/P/512M/A PCI-EX 3 Yrs. 1040
ASUS nVIDIA PCI-EX EN9800GT/DI/512MD3/A PCI-EX 3 Yrs. 3510
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGT220/DI/1GD2 (LP)/A PCI-EX 3 Yrs. 2430
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGT220/DI/1GD2 (LP) /V2 PCI-EX 3 Yrs. 1840
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGT220/DI/1GD3 (LP) /V2 PCI-EX 3 Yrs. 2450
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGT220/DI/512MD3/A PCI-EX 3 Yrs. 2190
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGT240/DI/512MD3/A PCI-EX 3 Yrs. 2590
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGT430/DI/1GD3 (LP) PCI-EX 3 Yrs. 2200
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGT440/DI/1GD5 PCI-EX 3 Yrs. 3060
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTS250/DI/1GD3/WW GREEN PCI-EX (BULK) 3 Yrs. 3690
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTS450/DI/1GD5 PCI-EX 3 Yrs. 3710
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTS450 DirectCU/DI/1GD5 PCI-EX 3 Yrs. 4140
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTS450 DirectCU OC/DI/1GD5 PCI-EX 3 Yrs. 4360
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX450 DirectCU TOP/DI/1GD5 PCI-EX 3 Yrs. 4500
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX460/2DI/768MD5 PCI-EX 3 Yrs. 6710
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX460 DirectCU/2DI/1GD5 PCI-EX 3 Yrs. 6170
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX460 DirectCU TOP/2DI/1GD5 PCI-EX 3 Yrs. 6790
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX460 SE DC/2DI/1GD5 PCI-EX 3 Yrs. 5950
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX465/2DI/1GD5 PCI-EX 3 Yrs. 6950
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX560 Ti DirectCU II/2DI/1GD5 PCI-EX 3 Yrs. 8190
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX560 Ti DirectCU II TOP/2DI/1GD5 PCI-EX 3 Yrs. 8550
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX570/2DI/1280MD5 PCI-EX 3 Yrs. 12370
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX570 DirectCU II/2DIS/1280MD5 PCI-EX 3 Yrs. 12370
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX580/2DI/1536MD5 PCI-EX 3 Yrs. 17430
ASUS nVIDIA PCI-EX ENGTX580 DirectCU II/2DIS/1536MD5 PCI-EX 3 Yrs. 17430
GALAXY 8400 GS 512 MB DDR3 64 bit PCI-E 2.0 3 Yrs. 990
GALAXY 95TGE8HUFEXX (9500GT 1GBD2) 3 Yrs. 1640
GALAXY GT210 (Low Profile) 1 GB DDR 3 64 Bit 3 Yrs. 1190
GALAXY GT430/43GGS8HX3SXZ (GT430 1GD3) 3 Yrs. 2100
GALAXY GTS 450 1GB DDR3 128 Bit 3 Yrs. 3390
GALAXY GTS 450GC/50SGH8HX (GTS 450GC 1GD5) 3 Yrs. 3790
GALAXY GX GT210 LP/21GGE4 (GT210LP 1GD2) 3 Yrs. 1690
GALAXY GX GT220/22TGE8HX (GT220 1GD2) 3 Yrs. 1950
MANLI ATI PCI-EX Radeon HD4890 1024MB DDR5 256bit 2DVI/TV-Out PCI-EX 3 Yrs. 6750
MANLI ATI PCI-EX Radeon HD5450 1024MB DDR2 64bit DVI HDMI PCI-EX 3 Yrs. 1590
MANLI ATI PCI-EX Radeon HD5670 1024MB DDR5 128bit HDMI/DVI/D-sub PCI-EX 3 Yrs. 2960
MANLI ATI PCI-EX Radeon HD5750 1024MB DDR5 128bit 2DVI HDMI DP PCI-EX 3 Yrs. 3910
MANLI nVIDIA AGP GeForce FX5500 256MB DDR2 64bit DVI/D-SUB/TV-Out AGP 3 Yrs. 967
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce G210 512MB DDR2 64bit DVI HDMI PCI-EX 3 Yrs. 1070
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce G210/LP 1024MB DDR3 64bit DVI HDMI PCI-EX 3 Yrs. 1200
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GT220 1024MB DDR2 128bit DVI HDMI PCI-EX 3 Yrs. 1693
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GT220 1024MB DDR3 128bit DVI HDMI PCI-EX 3 Yrs. 1767
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GT220 512MB DDR2 128bit DVI HDMI PCI-EX 3 Yrs. 1479
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GT220 512MB DDR3 128bit DVI HDMI PCI-EX 3 Yrs. 1553
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GT240 1024MB DDR3 128bit DVI HDMI PCI-EX 3 Yrs. 2195
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GT430/LP 1024MB DDR3 128bit DVI HDMI PCI-EX 3 Yrs. 1981
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GT520 1024MB DDR3 64bit DVI/D-sub HDMI PCI-EX 3 Yrs. 1570
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTS250 1024MB DDR3 256bit 2DVI/TV-Out PCI-EX 3 Yrs. 3209
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTS250 1024MB DDR3 256bit DVI HDMI PCI-EX 3 Yrs. 3209
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTS250 512MB DDR3 256bit 2DVI/TV-Out PCI-EX 3 Yrs. 2874
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTS250 512MB DDR3 256bit DVI HDMI PCI-EX 3 Yrs. 2874
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTS450 1024MB DDR5 128bit 2DVI mini HDMI PCI-EX 3 Yrs. 3534
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTX460 1024MB DDR5 256bit 2DVI mini HDMI PCI-EX 3 Yrs. 5348
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTX480 1536MB DDR5 384bit 2DVI mini HDMI PCI-EX 3 Yrs. 13429
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTX550 Ti 1024MB DDR5 192bit 2DVI Mini HDMI PCI-EX 3 Yrs. 4550
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTX560 1024MB DDR5 256bit 2DVI mini HDMI PCI-EX 3 Yrs. 6390
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTX560 Ti 1024MB DDR5 256bit 2DVI mini HDMI PCI-EX 3 Yrs. 7487
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTX570 1280MB DDR5 320bit DP+HDMI+2*DVI-I PCI-EX 3 Yrs. 10600
MANLI nVIDIA PCI-EX GeForce GTX580 1536MB DDR5 384bit 2DVI Mini HDMI PCI-EX 3 Yrs. 15515
       
   ที่มา :

http://www.hwhinter.com