ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศนิวซีแลนด์ New Zealand.
10673 view
 Post Date:  2011-03-15 07:34:24
ธงชาติประเทศนิวซีแลนด์ New Zealand.

 

ชื่อทางการ             นิวซีแลนด์ (New Zealand)

 

 

เมืองหลวง              เวลลิงตัน (Wellington)

 

ภาษาที่ใช้               อังกฤษ เมารี

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศนิวซีแลนด์ New Zealand.

 

 

                นิวซีแลนด์เป็นประเทศเกาะ ประกอบด้วยเกาะเหนือและภาคใต้ อยู่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์นมและขนแกะ

ยูเนียนแจ็ก แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับประเทศอังกฤษตั้งแต่อดีต ดาว 4 ดวง หมายถึง กลุ่มดาวกางเขนใต้อันเป็นสัญลักษณ์ของซีกโลกใต้