ค้นหาข้อมูล
Joomla จุมล่าคืออะไร
3162 view
 Post Date:  2011-05-19 06:08:23

Joomla! เป็นโปรแกรม open source ที่เป็นระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ (Content Management Systems หรือ CMS) ซึ่งถูกพัฒนาด้วย PHP และใช้ฐานข้อมูลของ MySQL ในการจัดเก็บข้อมูล โดยมีเทคนิคการเขียนโปรแกรมขั้นสูงภายใต้มาตรฐาน XHTML สามารถทำงานได้หลายแพลตฟอร์มที่รองรับ PHP และ mySQL ทั้งนี้ Joomla! ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจากทีมพัฒนาที่มีอยู่ทั่วโลก และมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

Joomla! จะแบ่งเว็บไซต์ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ

  1. ส่วนหน้า ซึ่งก็คือหน้าตาของเว็บไซต์นั่นเอง ซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดรูปแบบTemplate หน้าเว็บได้ฟรีจากแหล่งต่างๆ
  2. ส่วนหลัง (CMS) คือ ส่วนการจัดการเนื้อหาและโครงสร้างเว็บ 

เมื่อเว็บทั้งส่วนหน้า-ส่วนหลัง รวมกับการให้บริการพื้นที่เว็บไซต์และการจดชื่อเว็บไซต์แล้ว เว็บไซต์นั้นๆก็จะถูกนำไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาดูเนื้อหาในเว็บไซต์ได้

ตัวอย่าง Template ที่ติดตั้งมาพร้อมกับการติดตั้ง Joomla version 1.5 มีสีเมนูและพื้นหลังให้เลือกใช้ได้หลายแบบ

 

 

นอกจาก Template มาตรฐานที่ติดตั้งมาพร้อมกับการติดตั้งเว็บไซต์แล้ว คุณยังสามารถเลือก Template จากที่นี่
หรือ  Download Template ฟรีได้จากแหล่งต่างๆ เพื่อติดตั้งลงบนเว็บไซต์

ตัวอย่างแหล่ง Download :

  

*แนะนำให้เลือก Download Template version 1.5 ซึ่งเป็น version ล่าสุด