ค้นหาข้อมูล
ถ่านไฟเก่า
2521 view
 Post Date:  2011-06-02 02:54:39

ถ่านไฟเก่า

                สำนวนนี้ใช้เปรียบกับผู้หญิง ผู้ชายที่เคยเป็นสามีภรรยากัน หลังพรากจากกันแล้วมาพบกันใหม่ ก็ตกลงปลงใจกันอย่างรวดเร็ว เหมือนกับถ่านไปเก่าซึ่งเป็นถ่านที่เคยติดไฟและมอดดับไปแล้ว พอเติมเชื้อไฟเข้าไปใหม่ ก็จะติดไฟได้เร็วกว่าถ่านที่ไม่เคยติดไฟมาเลย