ค้นหาข้อมูล
Proof Of Work คืออะไรทำงานอย่างไร
3026 view
 Post Date:  2/6/21 - 9:08:pm

Proof Of Work คืออะไรทำงานอย่างไร

   Proof Of Work จะใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระบบ Blockchain ของ Bitcoin (เรียกว่า Node) ที่สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อไขรหัส(Hash)ของแต่ละธุรกรรมที่เกิดขึ้น

ซึ่งแต่ละธุรกรรมจะมีการเข้ารหัส(Crypto) ไว้ ซึ่ง Node นี่ก็จะเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายพันหลายหมื่นเครื่องอยู่ในหลายประเทศรอบโลกครับ 

Node หรือคนที่จะได้เป็นคนบันทึกข้อมูลลงใน Block ใหม่และได้เงินค่าตอบแทนไป จะเป็น Node ที่สามารถแก้ไขรหัสลับ(Crypto) ได้เร็วที่สุด

ถ้า Node ไหนสามารถแก้ปัญหาเพื่อไขรหัสนี้ได้เป็นเครื่องแรกก็จะได้รับสิทธิ์เป็นผู้บันทึกข้อมูลลงใน Block ใหม่และได้รับค่าตอบแทนกลับไปเป็นรางวัล