ค้นหาข้อมูล
ประเทศคีร์กีซสถาน Kyrgyzstan
6805 view
 Post Date:  2011-03-05 08:03:09
ประเทศคีร์กีซสถาน Kyrgyzstan

 

ประเทศคีร์กีซสถาน Kyrgyzstan

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐคีร์กีซ (Kyrgyz Republic)

เมืองหลวง              บิชเคก (Bishkek)

ภาษาที่ใช้               คีร์กีซ รัสเซีย

 

ความเป็นมาของธงชาติ

                คีร์กีซสถานตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลาง เต็มไปด้วยภูเขาสูง ไม่มีทางออกสู่ทะเล เป็นประเทศใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 1991

                ตรงกลางธงชาติมีรูปพระอาทิตย์เปล่งรัศมีมายังพื้นสีแดงรวมกับลายจากด้านบนของยูร์ต ซึ่งเป็นกระโจมที่เคลื่อนย้ายได้ แสดงถึงความภาคภูมิใจของชาวคีร์กีซ ซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อน

               

                ยูร์ต คือ กระโจมของชนเผ่าเร่ร่อนในทะเลทรายแถบเอเชียตะวันตกและเอเชียกลางทำด้วยหนังแกะหรือสักหลาด มีลักษณะคล้ายกับกระโจมของชนเผ่าเร่ร่อนในจีน