ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศซิมบับเว Zimbabwe
4040 view
 Post Date:  2011-03-26 09:21:07
ธงชาติประเทศซิมบับเว Zimbabwe

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐซิมบับเว (Republic of Zimbabwe)

 

 

เมืองหลวง              ฮาราเร (Harare)

 

ภาษาที่ใช้               อังกฤษ โชนา นเดเบเล

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศซิมบับเว Zimbabwe

 

                ซิมบับเวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา

                สีเขียว หมายถึง เกษตรกรรม สีเหลือง หมายถึง แร่ธาตุ สีแดง หมายถึง การต่อสู้เพื่อเอกราช สีดำ หมายถึง ประชาชน สีขาว หมายถึง สันติภาพและความก้าวหน้า ดาวสีแดง หมายถึง ความสัมพันธ์กับประเทศสังคมนิยม นกซิมบับเว (นกแกะสลักที่ขุดพบจากโบราณสถาน) หมายถึง ความรุ่งเรือง