ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศแคเมอรูน (Cameroon)
4831 view
 Post Date:  2011-03-26 09:14:42
ธงชาติประเทศแคเมอรูน (Cameroon)

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐแคเมอรูน (Republic of Cameroon)

 

 

เมืองหลวง              ยาอุนเด (Yaoundé)

 

ภาษาที่ใช้               ฝรั่งเศส อังกฤษ

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศแคเมอรูน (Cameroon)

 

                แคเมอรูนตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา ภูมิประเทศทางตอนในเป็นที่ราบสูง

                สีเขียว สีแดง และสีเหลือง เป็นสีของทวีปแอฟริกา สีเขียว หมายถึง ป่าไม้ในภาคใต้ สีแดง หมายถึง เลือดที่หลั่งไหลจากการต่อสู้เพื่อเอกราช สีเหลือง หมายถึง ผืนแผ่นในภาคเหนือและพระอาทิตย์ รูปดาว หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความสามัคคีของคนในชาติ