ค้นหาข้อมูล
ประเพณีการทำบุญ สวดมนต์ เลี้ยงพระ
2321 view
 Post Date:  2011-05-20 04:18:04

ประเพณีการทำบุญ สวดมนต์ เลี้ยงพระ

         พระพุทธศาสนามีบทบาทต่อความเชื่อของคนในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน ดังนั้นคนไทยจึงมีความเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนา ในงานมงคลก็จะมีการทำบุญ เลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต อย่างเช่น งานทำบุญ เลี้ยงพระในวันขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น

         เมื่อเจ้าภาพต้องการทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสต่างๆ นั้น จะต้องกำหนดวันทำบุญและนิมนต์พระ เจ้าภาพจะต้องบอกรายละเอียดเกี่ยวกับงานให้พระท่านทราบล่วงหน้าก่อนเพื่อท่านจะได้เตรียมตัวส่วนเจ้าภาพจะต้องจัดเตรียมสถานที่ จัดส่วนสำหรับพระสงฆ์โดยที่ทางขวาสุดของที่นั่งพระสงฆ์จะตั้งโต๊ะหมู่บูชา มีการกำหนดเขตมงคลพิธี โดยการใช้วงสายสิญจน์วนไปรอบบริเวณพิธี โดยเริ่มจากโต๊ะหมู่บูชา และวนไปที่ต่างๆ โดยวนจากซ้ายไปขวาและกลับมาที่เดิม รวบปลายสายสิญจน์ไว้ด้วยกันวางไว้ในกลุ่มด้ายบนพาน

         เมื่อถึงวันเจ้าภาพจะต้องต้อนรับพระ ประเคนเครื่องรับรองและเมื่อถึงเวลาเจ้าภาพจะจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำอาราธนาศีลพระสงฆ์ผู้เป็นประธานกล่าวให้ศีล ต่อจากนั้นก็เป็นการกล่าวอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วถวายข้าวพระพุทธและประเคนภัตตาหารถวายแด่พระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าภาพจะถวายเครื่องไทยธรรม ใบปวารณา พระสงฆ์ก็จะกล่าว อนุโมทนากถา เจ้าภาพก็จะกรวดน้ำ เมื่อเสร็จแล้วก็จะฟังพระสวด จนกระทั่งพระสงฆ์ได้ประพรมน้ำมนต์ เป็นอันว่าเสร็จพิธี