...  
 
Custom Search
 
 
ประเทศเกาหลีเหนือ North Korea
3696 view
 Post Date:  2011-03-05 07:57:36

 

 

ประเทศเกาหลีเหนือ North Korea

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (Democratic People’s Republic of Korea)

เมืองหลวง              เปียงยาง (Pyongyang)

ภาษาที่ใช้               เกาหลี

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศเกาหลีเหนือ

                เกาหลีเหนือตั้งอยู่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรเกาหลี

                ธงชาติเกาหลีเหนือมีสีแดง สีน้ำเงิน และสีขาวเหมือนกับธงชาติของเกาหลีใต้ สีแดงและดาว 5 แฉก หมายถึง การก่อตั้งลัทธิคอมมิวนิสต์ สีน้ำเงิน หมายถึง ความหวังต่อสันติภาพ สีขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธงชาติประเทศต่างๆในทวีปเอเซีย

 
แหล่งข้อมูลวิทยุสื่อสารและสายอากาศ
แหล่งข้อมูลออนไลน์
แหล่งข้อมูลดีๆออนไลน์
stainless steel wire
thailand shopping and trade  zone
thailand travles
easy antenna
otopzone
thailand  business  webs
thailand  hotel post free
thailand  vender list
thailand  vender list
thailand  vender list
ป้ายหินแกรนิต ป้ายหินอ่อน ช้างหล่อไฟเบอร์
thailand  bussiness web
kangzendirect
ติดต่อโฆษณา Tel.081-8690945 Email. : usa.tss@gmail.com