ค้นหาข้อมูล
ประเทศเกาหลีเหนือ North Korea
6260 view
 Post Date:  2011-03-05 07:57:36
ประเทศเกาหลีเหนือ North Korea

 

ประเทศเกาหลีเหนือ North Korea

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (Democratic People’s Republic of Korea)

เมืองหลวง              เปียงยาง (Pyongyang)

ภาษาที่ใช้               เกาหลี

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศเกาหลีเหนือ

                เกาหลีเหนือตั้งอยู่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรเกาหลี

                ธงชาติเกาหลีเหนือมีสีแดง สีน้ำเงิน และสีขาวเหมือนกับธงชาติของเกาหลีใต้ สีแดงและดาว 5 แฉก หมายถึง การก่อตั้งลัทธิคอมมิวนิสต์ สีน้ำเงิน หมายถึง ความหวังต่อสันติภาพ สีขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์