ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศฮอนดูรัส Honduras
5732 view
 Post Date:  2011-04-02 08:39:25
ธงชาติประเทศฮอนดูรัส Honduras

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐฮอนดูรัส (Republic of Honduras)

เมืองหลวง              เตกูซิกัลปา (Tegucigalpa)

ภาษาที่ใช้               สเปน

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศฮอนดูรัส Honduras

 

                ฮอนดูรัสตั้งอยู่ตอนกลางของอเมริกากลาง มีโบราณสถานของอารยธรรมมายาหลงเหลืออยู่

                สีน้ำเงินและสีขาวเป็นสีธงของสหพันธ์อเมริกากลาง ที่รวมตัวขึ้นหลังจากได้รับเอกราชจากสเปน สีน้ำเงิน หมายถึง ทะเล สีขาว หมายถึง ความปรารถนาในการรวมกันเป็นหนึ่งเดียว รูปดาว 5 ดวง คือสัญลักษณ์แทน 5 ประเทศ ที่รวมกันเป็นสหพันธ์อเมริกากลาง