ค้นหาข้อมูล
ชักหน้าไม่ถึงหลัง
1841 view
 Post Date:  2011-06-09 12:40:07

ชักหน้าไม่ถึงหลัง

            ชักหน้าไม่ถึงหลัง หมายถึง ภาวะที่รายรับกับรายจ่ายไม่พอดีกัน หรือมีเงินไม่พอใช้เปรียบเหมือนกับสิ่งของที่ด้านหน้ากับด้านหลังไม่บรรจบกันพอดีทำให้มีรอยโหว่หรือดูขาดๆ วิ่นๆ เช่น ผ้าที่ใช้พันกาย เป็นต้น