ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศมาซิโดเนีย Macedonia
5314 view
 Post Date:  2011-03-09 06:25:15
ธงชาติประเทศมาซิโดเนีย Macedonia

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (Republic of Macedonia)

 

 

เมืองหลวง              สโกเปีย (Skopje)

 

ภาษาที่ใช้               มาซิโดเนีย

 

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศมาซิโดเนีย Macedonia

 

                มาซิโดเนียตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาไม่มีทางออกสู่ทะเล เป็นประเทศใหม่ที่ได้รับเอกราชหลังจากที่แยกออกจากยูโกสลาเวียในปี ค.ศ.1991
ธงชาติมีพื้นสีแดงและรูปพระอาทิตย์เปล่งรัศมี สีแดง หมายถึง เลือดที่หลั่งไหลจากการต่อสู้เพื่อเอกราช และยังเป็นสีของชนเผ่าในมาซิโดเนีย สีเหลือง หมายถึง ชีวิต