ค้นหาข้อมูล
Blockchain (บล็อกเชน) คืออะไร และสำคัญอย่างไร
1005 view
 Post Date:  2/6/21 - 6:48:pm

Blockchain บล็อกเชน เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูล (Data structure) แบบหนึ่ง ที่ทำให้ข้อมูล Digital transaction ของแต่ละคนสามารถแชร์ไปยังทุกๆ คนได้ เป็นเสมือนห่วงโซ่ (Chain) ที่ทำให้ block ของข้อมูลลิ้งก์ต่อไปยังทุกๆ คนเป็น

Blockchain นั้นเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยนำมาซึ่งความปลอดภัย น่าเชื่อถือ โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง

Bitcomo ถูกออกแบบมาช่วยธุรกิจในเรื่องค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและทำให้ประสิทธิภาพของการโฆษณาดีขึ้น ไม่ใช่เเค่เพียงการใช้เทคโนโลยี Blockchain เท่านั้น Bitcomo ได้พัฒนาระบบ infrastructure ที่เหมาะสมกับธุรกิจ