ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศเอลซัลวาดอร์ El Salvador
4932 view
 Post Date:  2011-04-02 08:37:03
ธงชาติประเทศเอลซัลวาดอร์ El Salvador

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ (Republic of El Salvador)

เมืองหลวง              ซานซัลวาดอร์ (San Salvador)

ภาษาที่ใช้               สเปน

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศเอลซัลวาดอร์ El Salvador

 

                เอลซัลวาดอร์ตั้งอยู่ทางตอนกลางของอเมริกากลาง ติดมหาสมุทรแปซิฟิก

                สีขาวและสีน้ำเงินเป็นสีธงของสหพันธ์อเมริกากลาง ที่รวมตัวกันหลังจากได้รับเอกราชจากสเปน สีน้ำเงิน หมายถึง ทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิก สีขาว หมายถึง ผืนแผ่นดินและสันติภาพ ตราแผ่นดินที่อยู่ตรงกลางธง เป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพและความเท่าเทียมกัน