ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศอิรัก Irag
7152 view
 Post Date:  2011-03-07 03:55:29
ธงชาติประเทศอิรัก Irag

 

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐอิรัก (Republic of Irag)
เมืองหลวง              แบกแดด (Baghdad)

ภาษาที่ใช้               อาหรับ

 

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศอิรัก Irag

 

 

                อิรักตั้งอยู่ในเอเชียตะวันตก เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมเมโสโปเตเมีย ที่รุ่งเรืองในสมัยโบราณ

                สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ สีขาว หมายถึง ความโอบอ้อมอารี สีดำ หมายถึง ศาสนาอิสลาม ดาว 3 ดวง หมายถึง การรวมกันของอียิปต์ ซีเรีย และอิรัก ตรงแถบสีขาวมีคำศักดิ์สิทธิ์เขียนไว้ว่า “พระเจ้าคือผู้ยิ่งใหญ่”