ค้นหาข้อมูล
คำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี
1136 view
 Post Date:  14/8/12 - 9:54:pm
คำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี

คำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี
เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย
หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม
งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์