ค้นหาข้อมูล
คำขวัญอาเซียน มีว่าอย่างไร
2302 view
 Post Date:  7/8/12 - 8:54:pm
คำขวัญอาเซียน มีว่าอย่างไร

คำขวัญอาเซียน มีว่าอย่างไร

- หนึ่งวิสัยทัศน์, หนึ่งอัตลักษณ์, หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity, One Community)