ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศลัตเวีย Latvia
4858 view
 Post Date:  2011-03-09 06:38:21
ธงชาติประเทศลัตเวีย Latvia

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐลัตเวีย (Republic of Latvia)

เมืองหลวง              รีกา (Riga)

ภาษาที่ใช้               ลัตเวีย

 

 

 

ความเป็นมาของ ธงชาติประเทศลัตเวีย Latvia

 

 

               ลัตเวียตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป ติดกับทะเลบอลติก ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ได้รับเอกราชจากสหภาพโซเวียต ในปี ค.ศ.1991

                สีแดงเข้ม หมายถึง เลือดที่หลั่งไหลจากการต่อสู้เพื่อเอกราช สีขาว หมายถึง ความจริงและทะเลบอลติก