ค้นหาข้อมูล
โค๊ตphp สำหรับรวมข้อมูลในตาราง ,การsumข้อมูลในตาราง
8334 view
 Post Date:  14/6/13 - 2:33:pm
โค๊ตphp สำหรับรวมข้อมูลในตาราง ,การsumข้อมูลในตาราง

สมมุติว่าฐานข้อมูลเป็นงี้

ชื่อตาราง PRODUCT
-------------------------------
|     ID     |      PNUMBER |
-------------------------------
|      1     |               10    |
|      2     |               20    |
|      3     |                 5    |
|      4     |               11    |
|      5     |               24    |
-------------------------------

มี 2 วิธี 
วิธีแรกหาค่ารวมใน SQL เลย (ถ้าฟิลด์ PNUMBER เป็นตัวเลขอ่ะนะ พวก int, double)
วิธีที่สอง ก็ดึงค่าออกมาแล้วใช้ PHP คำนวณ

=======================================================

วิธีแรก - ใช้ฟังก์ชัน SUM ของ MySQL

 $sql = 'select sum(PNUMBER) as PSUM from PRODUCT';

 $result = mysql_query($sql);

 $resultarray = mysql_fetch_array($result);

 echo $resultarray['PSUM'];

?>

=======================================================

วิธีที่สอง

 $sum = 0;
 $sql = 'select PNUMBER from PRODUCT';

 $result = mysql_query($sql);

 while($resultarray = mysql_fetch_array($result)){

   $sum += (int)$resultarray['PNUMBER'];

 }

 echo $sum;

?>