ค้นหาข้อมูล
พวกแมลงทำอะไรอยู่บนต้นไม้ ?
1426 view
 Post Date:  2011-05-30 02:31:45

 

พวกแมลงทำอะไรอยู่บนต้นไม้ ?

                พวกแมลงชอบกินน้ำหวานที่ไหลออกมาตรงรอยแตกของต้นไม้เมื่อพบว่าบริเวณใดของต้นไม้มีน้ำไหลออกมา มันจะแย่งอาหารกันตัวที่เล็กกว่าจะถูกไล่ไป ตัวที่ชนะจะได้กินอาหาร