ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศกินี-บิสเซา Guinea-Bissau
4367 view
 Post Date:  2011-03-26 07:55:10
ธงชาติประเทศกินี-บิสเซา Guinea-Bissau

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐกินี-บิสเซา (Republic of Guinea-Bissau)

 

 

เมืองหลวง              บิสเซา (Bissau)

 

ภาษาที่ใช้               โปรตุเกส

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศกินี-บิสเซา Guinea-Bissau

 

                กินี-บิสเซาตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

                สีแดง สีเหลือง และสีเขียว เป็นสีของทวีปแอฟริกา สีแดง หมายถึง เลือดที่หลั่งไหลจากการต่อสู้เพื่อเอกราช สีเหลือง หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์และแรงงาน สีเขียว หมายถึง เกษตรกรรมและความหวัง ดาวสีดำ หมายถึง อิสรภาพและความสามัคคี