ค้นหาข้อมูล
ทำไมคนเราต้องหายใจ ?
3045 view
 Post Date:  2011-05-30 02:44:09

ทำไมคนเราต้องหายใจ ?

                การหายใจ คือ การสูดลมหายใจเข้าและออก อากาศที่หายใจเข้า คือ ออกซิเจน อากาศที่หายใจออก คือ คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นอากาศเสียที่ใช้หมดแล้ว ออกซิเจนจึงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ร่างกายจึงต้องส่งออกซิเจนให้ปอดตลอดเวลา