ค้นหาข้อมูล
กรีซ Greece
7638 view
 Post Date:  2011-03-07 10:06:10
กรีซ Greece

 

 

 

กรีซ Greece

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐเฮลเลนิก (Hellenic Republic)
เมืองหลวง              เอเธนส์ (Athens)

ภาษาที่ใช้               กรีก

 

ความเป็นมาของธงชาติ

 

                กรีซตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป เป็นจุดเริ่มต้นอารยธรรมตะวันตก

                รูปกางเขนเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ สีน้ำเงิน หมายถึง ทะเลและท้องฟ้า สีขาว หมายถึง ก้อนเมฆและสีเครื่องแต่งกายโบราณของชาวกรีก เส้นแนวนอน 9 เส้น แทนวลีที่ว่า “จะเป็นอิสระหรือจะตาย “ในภาษากรีก ซึ่งใช้ในสงครามต่อสู้เพื่อเอกราช