ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศโมซัมบิก Mozambique
4581 view
 Post Date:  2011-03-26 09:51:40
ธงชาติประเทศโมซัมบิก Mozambique

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐโมซัมบิก (Republic of Mozambique)

 

 

เมืองหลวง              มาปูโต (Maputo)

 

ภาษาที่ใช้               โปรตุเกส

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศโมซัมบิก Mozambique

 

                โมซัมบิกตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกาในมหาสมุทรอินเดีย

                สีแดง หมายถึง เลือดที่หลั่งไหลจากการต่อสู้เพื่อเอกราช สีเขียว หมายถึง เกษตรกรรม สีดำ หมายถึง ประชาชน สีเหลือง หมายถึง แร่ธาตุ สีขาว หมายถึง สันติภาพ ดาว หมายถึง ความสัมพันธ์ของคนในชาติ ปืน หมายถึง การป้องกันประเทศ ขวาน หมายถึง เกษตรกร หนังสือ หมายถึง การศึกษา