ค้นหาข้อมูล
วันทหารผ่านศึก ( 3 กุมภาพันธ์ )
1929 view
 Post Date:  2011-05-19 05:37:37

วันทหารผ่านศึก ( 3 กุมภาพันธ์ )

ความหมาย

         วันทหารผ่านศึก เป็นวันที่ให้ประชาชน รวมถึงภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทหารผู้สละจากการทำศึกสงคราม และเพื่อให้มีส่วนร่วมในการสดุดีวีรกรรม เชิดชูเกียรติต่อทหารผ่านศึก

ความเป็นมา

         ทหารผ่านศึกบางคนได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งบางคนต้องสูญเสียอวัยวะที่สำคัญจนต้องทุพพลภาพ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ดังนั้นในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2538 คณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบให้จัดงานวันทหารผ่านศึกเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ

หมายเหตุ

         ดอกป๊อปปี้ เป็นสัญลักษณ์ของวันทหารผ่านศึก จำหน่ายเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึก