ค้นหาข้อมูล
วันลอยกระทง (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 )
2480 view
 Post Date:  2011-05-19 05:54:38

วันลอยกระทง (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 )

ความหมาย

         การลอยกระทง หมายถึง การบูชารอยพระพุทธบาท การแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแหล่งน้ำที่มีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และเป็นการบูชาพระแม่คงคาเทวี ด้วยดอกไม้ ธูปเทียน พร้อมด้วยสิ่งประดิษฐ์ตามธรรมชาติที่สามารถลอยน้ำได้

ความเป็นมา

         การลอยกระทง มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย สมัยนั้นเรียกว่าการลอยพระประทีป หรือลอยโคม มีปรากฏหลักฐานในหนังสือเรื่อง นางนพมาศ หรือ ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ต่อมานางนพมาศทำกระทงเพื่อสักการะรอยพระพุทธบาทที่แม่น้ำมหานที ปัจจุบันเรียกว่าแม่น้ำเนรพฺทท อันที่จริงชาวบ้านรู้กันดีว่า เดือนสิบสองน้ำจะเริ่มทรง คือ น้ำจะบริบูรณ์เต็มท้องน้ำชาวบ้านจะทำการขอขมาธรรมชาติ

         การลอยกระทงในปัจจุบันก็ยังคงมีรูปแบบเดิม ชาวบ้านจะจัดเตรียมทำกระทงจากวัสดุตามธรรมชาติ เช่น หยวกกล้วย ดอกบัว ใบตอง ดอกไม้อื่นๆ โดยนำมาประดิษฐ์เป็นกระทงสวยงาม และปักเครื่องสักการะบูชา ดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาและอธิษฐานในสิ่งที่มุ่งหวังทั้งนี้การลอยกระทงในแต่ภาคจะมีประเพณีที่แตกต่างกันออกไป