ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศรัสเซีย Russia
11898 view
 Post Date:  2011-03-09 06:31:55
ธงชาติประเทศรัสเซีย Russia

 

ชื่อทางการ             สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation)

 

 

เมืองหลวง              มอสโก (Moscow)

 

ภาษาที่ใช้               รัสเซีย

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศรัสเซีย Russia

 

 

                รัสเซียฟื้นฟูขึ้นใหม่อีกครั้งหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายในปี ค.ศ.1991 เป็นประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดในโลก

 

                สีขาว สีน้ำเงิน และสีแดง เป็นสีของชนเผ่าสลาฟ ว่ากันว่านำแบบมาจากธงชาติเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันสีขาว หมายถึง ความสูงส่งและอิสรภาพ สีน้ำเงิน หมายถึง เกียรติยศ และความสะอาดบริสุทธิ์ สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความใจกว้าง