ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศลาว Laos
11422 view
 Post Date:  2011-03-07 03:36:53
ธงชาติประเทศลาว Laos

 

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic)
เมืองหลวง              เวียงจันทร์ (Vientiane)

ภาษาที่ใช้               ลาว

 

 

 

 

 

ความเป็นมาของ ธงชาติประเทศลาว Laos

 

                ลาวตั้งอยู่ใจกลางคาบสมุทรอินโดจีนไม่มีทางออกสู่ทะเล

                สีแดง หมายถึง อิสรภาพและการหลั่งเลือดเพื่อเอกราช สีน้ำเงิน หมายถึง ความเจริญของประเทศและแม่น้ำโขง สีขาว หมายถึง สันติภาพและพุทธศาสนา วงกลมสีขาว หมายถึง สันติภาพและพระจันทร์เต็มดวงที่ขึ้นเหนือแม่น้ำโขง เป็นสัญลักษณ์ของการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของประชาชนและอนาคตอันสดใส