ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศมัลดีฟส์ Maldives
5684 view
 Post Date:  2011-03-07 03:23:52
ธงชาติประเทศมัลดีฟส์ Maldives

 

ธงชาติประเทศมัลดีฟส์ Maldives

 

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐมัลดีฟส์ (Republic of Maldives)
เมืองหลวง              มาเล (Male)

ภาษาที่ใช้               ดิเวฮิ

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศมัลดีฟส์ Maldives

 

                มัลดีฟส์มีภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะซึ่งเกิดจากปะการัง ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย

                ในอดีตสีแดง หมายถึง สีของภูมิภาคที่ชาวอาหรับใช้เป็นแหล่งสำคัญของการค้าขายในมหาสมุทรอินเดีย ปัจจุบัน สีแดง หมายถึง เลือดของผู้ที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพ สีเขียวและพระจันทร์เสี้ยว เป็นสัญลักษณ์ของประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม