ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศญี่ปุ่น Japan
17463 view
 Post Date:  2011-03-05 08:15:22
ธงชาติประเทศญี่ปุ่น Japan

 

 

ประเทศญี่ปุ่น

 

ชื่อทางการ             ญี่ปุ่น (Japan)
เมืองหลวง              โตเกียว (Tokyo)

ภาษาที่ใช้               ญี่ปุ่น

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศญี่ปุ่น

 

                ญี่ปุ่นเป็นประเทศเกาะ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย

ธงชาติญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักในนามว่า ฮิโนะมารุ (พระอาทิตย์) และ นิชโชคิ (ธงรูปพระอาทิตย์) วงกลมสีแดง หมายถึง พระอาทิตย์ขึ้น ธงนี้ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นธงชาติอย่างเป็นทางการ จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1999 มีกฎหมายว่าด้วยเรื่องธงชาติและเพลงชาติ จึงมีการกำหนดให้ธงนี้เป็นธงประจำชาติ