ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศบูร์กินาฟาโซ Burkina Faso
3116 view
 Post Date:  2011-03-26 09:40:08
ธงชาติประเทศบูร์กินาฟาโซ   Burkina Faso

 

ชื่อทางการ             บูร์กินาฟาโซ (Burkina Faso)

 

 

เมืองหลวง              วากาดูกู (Ouagadougou)

 

ภาษาที่ใช้               ฝรั่งเศส

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศบูร์กินาฟาโซ   Burkina Faso

 

                บูร์กินาฟาโซตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา มีลักษณะภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา กึ่งแห้งแล้ง

                สีแดง สีเหลือง และสีเขียว เป็นสีของทวีปแอฟริกา สีแดง หมายถึง การปฏิวัติ สีเหลือง หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติ สีเขียว หมายถึง ความหวัง  ดาวเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จในการปฏิวัติและอิสรภาพ