ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศเลโซโท Lesotho
3342 view
 Post Date:  2011-03-26 09:56:45
ธงชาติประเทศเลโซโท Lesotho

 

 

ชื่อทางการ             ราชอาณาจักรเลโซโท (Kingdom of Lesotho)

เมืองหลวง              มาเซรู (Maseru)

ภาษาที่ใช้               อังกฤษ เซโซโท

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศเลโซโท Lesotho

 

                เลโซโทเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา มีประเทศแอฟริกาใต้ล้อมรอบ

                สีขาว หมายถึง สันติภาพ สีน้ำเงิน หมายถึง น้ำฝน สีเขียว หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง สีน้ำตาล หมายถึง ความเชื่อถือ รูปหอก โล่ และไม้พลองซึ่งเป็นอาวุธโบราณของเลโซโท หมายถึง การป้องกันประเทศ