ค้นหาข้อมูล
ทรพี
2210 view
 Post Date:  2011-06-09 12:43:01

ทรพี

            สำนวนนี้หมายความถึง คนที่อกตัญญู ไม่รู้จักบุญคุณของบิดามารดา มีที่มาจากวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์กล่าวถึงควายชื่อทรพีฆ่าควายทรพาบิดาของตัวเองตาย ถือเป็นลูกอกตัญญู เนรคุณบิดามารดาทำร้ายได้แม้กระทั่งพ่อแม่ของตัว