ค้นหาข้อมูล
ฟ้าร้องคืออะไร ?
1744 view
 Post Date:  2011-05-30 02:38:21

 

ฟ้าร้องคืออะไร ?

 

                บนท้องฟ้าสูงๆ มีกระแสอากาศเคลื่อนที่ไปมาอยู่มาก กระแสอากาศเหล่านี้วิ่งขึ้น วิ่งลง ทิศทางต่างกัน ความเร็วต่างกัน บ้างช้า บ้างเร็ว การเคลื่อนที่ของกระแสอากาศ ทำให้เมฆหนาที่ซ้อนกันในบรรยากาศ บางพวกพุ่งปะทะกัน ทำให้เกิดประจุไฟฟ้า อากาศเคลื่อนที่ยิ่งเร็ว ชั้นเมฆยิ่งหนาไฟฟ้าในเมฆก็ยิ่งมาก ทำให้ประจุไฟฟ้าเกิดความร้อนและอากาศขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงเกิดเสียงดังมาก เรียกว่า ฟ้าร้อง