ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศเอริเทรีย Eritrea
4525 view
 Post Date:  2011-03-26 10:06:08
ธงชาติประเทศเอริเทรีย Eritrea

ชื่อทางการ             รัฐเอริเทรีย (State of Eritrea)

 

 

เมืองหลวง              แอสมารา (Asmara)

 

ภาษาที่ใช้               ทิกรินยา อาหรับ

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศเอริเทรีย Eritrea

 

                เอริเทรียตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา แยกตัวออกจากเอธิโอเปียและได้รับเอกราชในปี ค.ศ.1993

                สีเขียว หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ สีฟ้า หมายถึง ทะเลแดง สีแดง หมายถึง เลือดที่หลั่งไหลจากการต่อสู้เพื่อเอกราช สีเหลือง หมายถึง ทรัพยากรแร่ธาตุ รูปช่อมะกอก หมายถึง การได้มาซึ่งเอกราชและความหวังในอนาคต