ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศสหราชอาณาจักร United Kingdom
9160 view
 Post Date:  2011-03-09 06:52:32
ธงชาติประเทศสหราชอาณาจักร United Kingdom

 

ชื่อทางการ             สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)

 

 

เมืองหลวง              ลอนดอน (London)

 

ภาษาที่ใช้               อังกฤษ

 

 

ความเป็นมาของธงชาติธงชาติประเทศสหราชอาณาจักร United Kingdom

 

 

                สหราชอาณาจักรเป็นประเทศเกาะอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรปในด้านการปกครอง ประกอบด้วย อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ

ธงชาตินี้เรียกว่า ธงยูเนียนแจ็ก ประกอบด้วย ธงรูปกางเขนสีแดงบนพื้นสีขาวของอังกฤษ ธงรูปกากบาทสีขาวบนพื้นสีน้ำเงินของสกอตแลนด์ และธงรูปกากบาทสีแดงบนพื้นสีขาวของไอร์แลนด์