ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศสิงคโปร์ Singapore
33847 view
 Post Date:  2011-03-07 03:44:23
ธงชาติประเทศสิงคโปร์ Singapore

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
เมืองหลวง              สิงคโปร์ (Singapore)

ภาษาที่ใช้               มลายู ทมิฬ อังกฤษ จีน

 

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศสิงคโปร์ Singapore

 

                สิงคโปร์เป็นประเทศเกาะเล็กๆ อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

    สีขาวและสีแดง คือ สีของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สีแดง หมายถึง ความเสมอภาค สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ พระจันทร์เสี้ยว หมายถึง ประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่ ดาว 5 ดวง หมายถึง อุดมการณ์ 5 อย่าง คือ ประชาธิปไตย สันติภาพ ความก้าวหน้า ความยุติธรรม และความเสมอภาค