ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศมาเลเซีย Malaysia
12792 view
 Post Date:  2011-03-07 03:29:51
ธงชาติประเทศมาเลเซีย Malaysia

 

ธงชาติประเทศมาเลเซีย Malaysia

 

 

 

ชื่อทางการ             มาเลเซีย (Malaysia)
เมืองหลวง              กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)

ภาษาที่ใช้               มาเลย์ อังกฤษ

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศมาเลเซีย Malaysia

 

                มาเลเซียตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนที่อยู่ปลายคาบสมุทรมลายู คือมาเลเซียตะวันตก ส่วนที่อยู่บนเกาะบอร์เนียว คือ มาเลเซียตะวันออก

                รูปพระจันทร์เสี้ยวและดาว เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม แถบสีขาวแดง 14 แถบ และดาว 14 แฉก หมายถึง 14 รัฐ สีเหลือง หมายถึง สุลต่าน สีแดง ขาว และน้ำเงิน หมายถึง การเป็นสมาชิกในเครือจักรภพอังกฤษ