ค้นหาข้อมูล
ผงเข้าตา
1544 view
 Post Date:  2011-06-09 12:42:48

 

ผงเข้าตา

            หมายความว่า มีปัญหา หรือเรื่องร้ายๆ เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วแก้ไขไม่ได้ เปรียบเหมือนกับผงเข้าตาคนเรา ซึ่งจะมองดูเองก็มองไม่เห็นว่ามันเข้าไปอยู่ตรงไหน ต้องให้คนอื่นช่วยดูและเอาออกให้ถึงจะสามารถเอาเศษผงนั้นออกไปได้