ค้นหาข้อมูล
เกลียดเข้ากระดูกดำ
2594 view
 Post Date:  2011-07-03 02:55:23

เกลียดเข้ากระดูกดำ

            เกลียดเข้ากระดูกดำ หมายความว่า เกลียดมาก เกลียดแบบฝังลึกเข้าไปภายในจิตใจเลยทีเดียว สำนวนนี้ได้มาจากโรคฝีดาษ คนที่ป่วยเป็นโรคนี้จะมีรอยดำติดอยู่ที่กระดูก เนื่องจากพิษของโรคฝีดาษที่แทรกซึมเข้าภายในอย่างรุนแรง