ค้นหาข้อมูล
ธงชาติประเทศเนปาล Nepal
7053 view
 Post Date:  2011-03-05 08:20:32
ธงชาติประเทศเนปาล Nepal

 

 

ชื่อทางการ             ราชอาณาจักรเนปาล (Kingdom of Nepal)
เมืองหลวง              กาฐมาณฑุ (Kathmandu)

ภาษาที่ใช้               เนปาล

               

ความเป็นมาของธงชาติราชอาณาจักรเนปาล (Kingdom of Nepal)

 

                เนปาลตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยในเอเชียใต้ ไม่มีทางออกสู่ทะเล

ธงชาติเนปาลมีรูปร่างแปลกไม่เหมือนชาติไหน เพราะเป็นรูปสามเหลี่ยมซ้อนกันสองรูป สีน้ำเงิน หมายถึง ท้องฟ้าเหนือเทือกเขาหิมาลัย สีแดง หมายถึง ประชาชนรูปพระจันทร์และพระอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกัน หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของชาติที่คงอยู่ตลอดกาลเหมือนพระอาทิตย์และพระจันทร์